Searching
Please wait
 • แนะนำ3แหล่งท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์เมืองขอนแก่น

   October 7, 2017

  แนะนำ 3 แหล่งท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์เมืองขอนแก่น ไม่เพียงขอนแก่นจะเป็นจังหวัดใหญ่อีกจังหวัดหนึ่งของทางภาคอีสานเท่านั้น ยังเป็นจังหวัดที่เป็นเหมือนศูนย์กลางความเจริญในภาคอีสานอีกด้วย นอกจากนี้ขอนแก่นยังได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจังหวัดหนึ่งของไทย โดยเฉพาะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ต่าง ๆ ซึ่งเราก็ขอนำมาแนะนำกัน จะมีที่ไหนบ้างนั้น มาดูกันเลย 1 พระธาตุขามแก่น ขอนแก่น นอกเหนือไปจากพระธาตุพนมแล้ว พระธาตุขามแก่นถือเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของท้องถิ่นอีสานอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งมีตำนานเล่าขานกันสืบมาที่ทำให้สามารถคะเนได้ว่า พระธาตุขามแก่นแห่งนี้ น่าจะมีอายุมากกว่า 2000 ล่วงมาแล้ว และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ได้มีการบูรณะอยู่หลายครั้ง โดยทุกปีในวันเพ็ญเดือน 6 จะจัดให้มีงานสมโภชพระธาตุปีละ 1 ครั้ง การเดินทาง สามารถเดินทางไปได้หลายเส้นทาง เส้นทางแรกจากตัวเมืองขอนแก่นไปตามทางหลวงหมายเลข 209 (ขอนแก่น-กาฬสินธุ์) ราว 12 กิโลเมตร หลังจากข้ามลำน้ำพอง ให้เลี้ยวซ้ายเข้าบ้านโคกสีไปต่ออีกราว 14 กิโลเมตร ส่วนอีกทางหนึ่ง ให้ไปตามเส้นทางถนนสิกรทุ่งสร้าง-ค่ายศรีพัชรินทร์-บ้านโคกท่า พอถึงสะพานข้ามแม่น้ำพองให้เลี้ยวขวาจะเห็นป้ายบอกทางไปพระธาตุ 2  วัดหนองแวง – พระมหาธาตุแก่นนคร ขอนแก่น พระมหาธาตุแก่นนคร เป็นพระธาตุเก้าชั้น เรือนยอดทรงเจดีย์ ซึ่งแต่ละชั้นของเจดีย์ จะมีภาพสลักเกี่ยวกับพุทธประวัติเป็นงานจิตรกรรมที่วิจิตรบรรจง องค์พระธาตุเป็นศิลปะที่ผสมผสานกันระหว่างศิลปะแบบสมัยทวารวดีกับศิลปะแบบอินโดจีน ซึ่งเป็นลักษณะแบบชาวอีสานตากแห และหากได้ขึ้นไปสักการะพระธาตุยังชั้นบนของเจดีย์ จะสามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองขอนแก่นได้อย่างชัดเจน การเดินทาง สามารถเดินไปได้อย่างสะดวกเพราะพระมหาธาตุแก่นนครจะตั้งอยู่ริมถนน กลางเทศบาลเมืองขอนแก่น 3  มหาเจดีย์รัตนะ เจดีย์แห่งสามโลกธาตุ วัดทุ่งเศรษฐี ขอนแก่น มหารัตนเจดีย์ครีไตรโลกธาตุ อีกหนึ่งศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดขอนแก่น มีกำเนิดมาจากความเชื่อในเรื่องรอยต่อระหว่างสามโลกซึ่งก็คือ สวรรค์ แดนมนุษย์ และบาดาล จนกลายมาเป็นมหาเจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามแห่งนี้ โดยรูปแบบการก่อสร้างองค์มหาเจดีย์ เป็นการผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกันของความเชื่อเกี่ยวกับเจดีย์สำคัญของทั้งสามโลก ซึ่งก็คือ เจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์…

  |
 • Silk Festival, Phuk Sieo Tradition and Red Cross Fair

   July 15, 2012

  Silk Festival, Phuk Sieo Tradition and Red Cross Fair The annual fair is held during 29 November to 10 December of  each year right in front of  the city hall. Besides growing rice, silk  production is a main source of  extra income among people in the Northeast, and Khon Kaen today can be called a major silk production centre. ‘Phuk Sieo’ is a native tradition of  Northeast to tighten friendship. To promote such unique traditions, the…

  |
 • Phrathat Kham Kaen Fair

   

  Phrathat Kham Kaen Fair The fair takes place at Wat Chetiyaphum where Phrathat Kham Kaen is situated on the full-moon day of  the sixth lunar month. The fair is intended for the people of  Khon Kaen to pay homage to the much revered Phrathat as well as for  them to have something to rely on spiritually and make merit.

  |
 • The Festival of Dok Khun Siang Khaen and Khao Niao Road

   

  The Festival of Dok Khun Siang Khaen and Khao Niao Road The provincial festival of  Khon Kaen is held annually during 13-15 April to celebrate the Songkran festival or water splashing. Around Kaen Nakhon Lake and on Si Chan Road, the people of Khon Kaen always start their celebration with donation of  food to the monks, ritual bathing of  a Buddha image, and blessing elders. Local performances will be held to entertain all fair goers.

  |
 • Scientific Centre for Education, Khon Kaen Province

   July 14, 2012

  Scientific Centre for Education, Khon Kaen Province Located on a 51 rai plot of  land, the centre is a knowledge hub in science and technology for children, youth, students, and the public. The 2-storey building has various exhibitions regarding science and environment as well as the Scientist Princess Room which features history and performances of  Prof. Dr. Princess Chulabhorn and the Primeval World Room which features dinosaur and fossils. The scientific center is open on weekdays…

  |
 • Wat Sa Bua Kaeo

   

  Wat Sa Bua Kaeo The temple is located at Ban Wang  Khun. The mural and sculptural works of  this temple is worth a visit. Crouching guardian lion replicas are on both sides of  the stairway leading up to the Ubosot, ordination hall, with sculptures of  men stretching their legs in front in front. Luangpho Phui, preceptor of  the temple, created all of  these sculptures. Murals on four walls of  this concrete ordination hall, both exterior and…

  |
 • Prasat Pueai Noi or Phrathat Ku Thong

   

  Prasat Pueai Noi or Phrathat Ku Thong This Khmer ruin is smaller than many others found in the Northeast region, it remains in good condition. Prasat Pueai Noi was built in the 11-12th century in a mixed style between Baphuon and Angkor Wat as a shrine honouring Hindu Gods. According to cosmology, the central tower or Prang Prathan stands for Mount Sumeru which is the centre of  the cosmos where the gods stay. The ruins were…

  |
 • Wat Udom Khongkha Khiri Khet

   

  Wat Udom Khongkha Khiri Khet Good for meditation practicing, the temple is located deep in lush forest in Tambon Ban Khok. Luangpu Phang, a Buddhist monk famous in meditation, once lived here. Today, Buddhists come to visit the temple and pay respect to his monument in the temple compound. How to get there: visitors can go via Highway 12 (Khon Kaen-Chum Phae) for 14 kilometres then turn left to Highway 2062 (Ban Thum-Mancha Khiri Road) for…

  |